Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen en Breinbrekers bundelen de krachten.

Dezelfde kwaliteit, persoonlijke aandacht én nog steeds een lokale speler. Bekijk Breinbrekers voor de laatste informatie en tarieven.

Informatiebrief preventie middelengebruik

Download hier de PDF.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een aantal weken geleden hebben alle vaste krachten van OSN een voorlichting gekregen vanuit Iriszorg, een instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Deze ging over preventie en beleid met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik en roken onder jongeren. De aanleiding hiervoor was dat wij merkten dat we voor gesprekken en situaties rondom middelengebruik van onze leerlingen nog wel wat handvatten konden gebruiken. Wij wilden OSN-breed een eenduidig beleid opstellen, op basis van datgene wat bewezen effectief is. Hiervoor hebben wij de expertise van Iriszorg ingeschakeld. In onderstaande informatiebrief willen we jullie meenemen in wat we hebben opgestoken van de voorlichting. We hopen dat jullie hier ook wat aan kunnen hebben in de thuissituatie

Trends

 • Afname tabak- en cannabisgebruik in regio Nijmegen, maar meer cannabisgebruik óp scholen
 • Afname alcoholgebruikers onder 18 - jarigen, maar diegenen die drinken, geen afname in hoeveelheid
 • Geen toename XTC-gebruik onder scholieren, wel toename in de leeftijd 20-24 jaar
 • Afname alcohol- en drugsgebruik tijdens corona, maar diegenen die al gebruiken zijn meer gaan gebruiken

Do's

 • Duidelijk alcohol- en drugsbeleid
 • Groepsvoorlichting vóór experimenteerfase
 • Betrekken van ouders in preventie
 • Individueel aanbod voor gebruikende leerling, met ouderparticipatie

Don'ts

 • Groepsvoorlichting voor 14- tot 16-jarigen
 • Inzet ervaringsdeskundige voor groepen
 • Te veel nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid

Beleid OSN

Afspraken:

 • Niet onder invloed van alcohol of drugs bij OSN en geen middelen meenemen.
 • Indien wel: middel innemen, verwijderen leerling en informeren ouders.
 • Roken onder 18: leerling aanspreken en ouders informeren.
 • Roken boven 18: niet binnen straal van 50 meter van de OSN-locatie.

Gesprek aangaan met leerling:

 • De tijd nemen, een rustige plek opzoeken, weg van andere leerlingen.
 • Benoemen wat je hebt waargenomen, er niet omheen draaien.
 • Het gespreksdoel niet te hoog stellen (bijvoorbeeld: "Ik moet zeker weten of een leerling gebruikt en dat hij er mee moet stoppen".).
 • Onze rol als begeleider duidelijk maken als dat gevraagd wordt (bijvoorbeeld: "Dit gesprek blijft onder ons, behalve als ik me zorgen maak, dan moet ik daar iets mee, maar dat zal ik dan altijd eerst me overleggen.").
 • Neutrale, onderzoekende houding en van daaruit open vragen stellen.
 • Hoger inzetten dan je verwacht in je vraagstelling, om sociaal wenselijk antwoord te voorkomen (bijvoorbeeld: "Ben je een dagelijks blower?" in plaats van "Blow je wekelijks?").

Algemeen:

 • Bewustwording van de voorbeeldrol die onze coaches voor leerlingen vervullen m.b.t. middelengebruik, zowel in gedrag als in uitspraken.
 • Als een coach een gesprek tussen leerlingen over middelen opvangt, dan het gesprek afsluiten en bij zorgen 1-op-1 op terugkomen bij leerlingen(en).

Overige tips:

nijmegenpreventie@iriszorg.nl voor tips en informatie over oudercursussen en adviesgesprekken.

088-6061600 (doorkiesnr. 1, vraag naar preventie)

www.alcoholinfo.nl
www.drugsinfo.nl
www.helderopvoeden.nl

Daarnaast denken wij erg graag met u mee als u vragen heeft over dit onderwerp of zich specifieke zorgen maakt over uw kind. Laat het weten bij de locatieleiding van de OSN-locatie van uw kind.

Vriendelijke groet,
team OSN

Waar zitten wij in Nijmegen e.o.?

 • Locatie Molenveldlaan
  Molenveldlaan 59
  6523 RJ Nijmegen
 • Locatie Montessori College Groesbeek
  Spoorlaan 16
  6562 AM Groesbeek

Partners

Logo van partner Studiebegeleiding Nijmegen  Logo van partner het Montessori College in Nijmegen  Logo van Hoge & Partners  Logo van partner Club Adventure  logo sgn 2  logo citadel college  Logo van partner het Mondial College in Nijmegen  Logo van partner HOMi  Logo van partner Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  Logo van partner het Canisius College in Nijmegen

Erkend leerbedrijf

Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen Het logo van Fontys Hogescholen Het logo van Calibris. Calibris is een erkend leerbedrijf. logo radboud