Ouders

Aanmelding
In een geheel gratis en vrijblijvend gesprek met u en uw kind kijken we welke begeleiding het best in uw situatie zou passen. Hierbij geven wij met onze kennis en jarenlange ervaring duidelijk aan wat wij een verstandige keuze zouden vinden. De keuze voor de soort begeleiding laten we natuurlijk aan u over.

Ga naar contact om een afspraak te maken.

Wij vinden het heel erg belangrijk dat de begeleiding goed bij de situatie van u en uw kind past. Een juiste keus voor de begeleiding is essentieel voor de motivatie van uw kind.

Openingstijden
Wij zijn bereikbaar van 11:00 uur tot 18:00 uur. Onze leerlingen kunnen begeleid worden tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Zij hebben een vaste plek in een zaal waar ze tijdens de openingstijden altijd terecht kunnen. In proefwerkweken is er al vanaf 11.00 uur begeleiding aanwezig voor leerlingen.

Persoonlijke coach
Uw kind krijgt een persoonlijke coach. Net als in de sport, is het de bedoeling dat er goed wordt gescoord en dat uw kind vooruitgang boekt. Deze coach bespreekt met uw kind waar de persoonlijke knelpunten zitten. Voor deze knelpunten worden speerpunten geformuleerd en de coach maakt een plan om hieraan te werken. De coach is de vertrouwenspersoon voor uw kind binnen onze organisatie. Tevens zal hij/zij evalueren hoe het gaat en waar nodig bijsturen. De coach schrijft twee keer per jaar, in overleg met het team, een evaluatierapport. Dit rapport wordt naar u gemaild waarna u hierop kunt reageren. De doelen die hierin staan geformuleerd worden vier keer per jaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld.

Boeken
Leerlingen hebben veel boeken nodig bij ons. Om te voorkomen dat een leerling onnodig met zware tassen sjouwt, kan hij/zij bij ons een zogenaamde boekenbak in gebruik nemen. In deze boekenbak, voorzien van naam, kunnen de boeken bewaard worden. Uw kind komt uit school met de boeken van die lesdag en treft de rest bij ons aan. Als hij/zij klaar is, wordt de tas voor de volgende dag ingepakt en vertrekt hij/zij naar huis.

Contacten met scholen
Als ouders dat wensen, kunnen wij contact onderhouden met de mentor, decaan of docenten op school. Dit kan prettig zijn om een optimale samenwerking tot stand te brengen en zo het beste resultaat te behalen. Docenten of mentoren kunnen ons natuurlijk ook zelf inschakelen

Evaluatie
U kunt op ieder moment een afspraak maken om de voortgang van uw kind te bespreken. Twee keer per jaar zal er een evaluatierapport geschreven worden. De doelen die hierin staan geformuleerd worden vier keer per jaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld. Deze evaluatie betreft de ervaringen die alle betrokken begeleiders met uw kind hebben. De locatieleider verzamelt alle gegevens en is het directe aanspreekpunt. Op deze manier kan er altijd op tijd worden bijgestuurd of van aanpak worden veranderd.

Evaluatie
U kunt te allen tijde een afspraak maken om de voortgang te bespreken. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, wordt er regelmatig per mail geëvalueerd. Deze evaluatie betreft de ervaringen die alle betrokken begeleiders met uw kind hebben. De persoonlijke coach van de leerling verzamelt alle gegevens en is het directe aanspreekpunt. Op deze manier kan er altijd op tijd worden bijgestuurd of van aanpak worden veranderd.

Kleine groepen
Leerlingen zitten bij OSN in kleine groepen van vijf tot tien leerlingen, voor elke 4-5 leerlingen is er één begeleider. De zalen waar de leerlingen begeleiding ontvangen zijn prikkelarm.

Waar zitten wij in Nijmegen e.o.?

 • Locatie Molenveldlaan
  Molenveldlaan 59
  6523 RJ Nijmegen
 • Locatie Mondial College
  Leuvensbroek 3001
  6546 TD Nijmegen
 • Locatie Montessori College Nijmegen
  Kwakkenbergweg 27
  6523 MJ Nijmegen
 • Locatie Montessori College Groesbeek
  Spoorlaan 16
  6562 AM Groesbeek
 • Locatie Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  Kronenburgersingel 269
  6511 AS Nijmegen
 • Locatie Citadel College (locatie Griftdijk)
  Griftdijk Noord 9a
  6663 AA Lent
 • Locatie Canisius College
  Berg en Dalseweg 207
  6522 BK Nijmegen

Partners

Logo van partner Studiebegeleiding Nijmegen  Logo van partner het Montessori College in Nijmegen  Logo van Hoge & Partners  Logo van partner Club Adventure  logo sgn 2  logo citadel college  Logo van partner het Mondial College in Nijmegen  Logo van partner HOMi  Logo van partner Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  Logo van partner het Canisius College in Nijmegen

Erkend leerbedrijf

Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen Het logo van Fontys Hogescholen Het logo van Calibris. Calibris is een erkend leerbedrijf. logo radboud