Scholen

Informatie voor scholen en hulpverleners

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zijn scholen verplicht om een passende onderwijsplek te bieden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle leerlingen moeten namelijk een plek kunnen krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte. Naast de basisondersteuning bieden scholen dus ook extra begeleiding aan leerlingen. Voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren et cetera is dit een zware taak. Er zijn nu namelijk meer leerlingen in het regulier onderwijs terecht gekomen die extra en meer gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Dit is precies de doelgroep waar OSN zich op richt. Zo begeleiden wij leerlingen die, vaak nog, op het regulier onderwijs zitten maar vastlopen vanwege hun problematiek of bijvoorbeeld een lastige thuissituatie. Vaak wordt er op school voor deze kinderen al veel geboden, maar is het niet voldoende. De intensieve en gespecialiseerde begeleiding van OSN kan dan het verschil maken, waarbij scholen ontlast kunnen worden.

Zo werken we veel samen met meerdere scholen in de regio. Vaak is er een nauwe samenwerking met het zorgteam, maar het kan ook gaan om contact met mentoren of vakdocenten. Op het Montessori College Nijmegen, Stedelijk Gymnasium Nijmegen en het Citadel College zitten we zelfs intern.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs

De beleidsnota van de regering “Weer samen naar school”, is in oorsprong aangezet door Jacques Wallage in 1991 en is sindsdien ontwikkeld en bijgesteld. Deze nota heeft ervoor gezorgd dat docenten in het regulier Basis- en Voortgezet Onderwijs voor het eerst te maken kregen met leerlingen met, voor hen aanzienlijke, leer- en/of gedragsproblemen en zelfs met leer- en/of gedragsstoornissen, die voorheen naar het Speciaal Onderwijs werden gestuurd.

Scholen beijveren zich om leerlingen goed op te vangen. Het aantal dienstverlenenden binnen scholen is in de laatste jaren enorm toegenomen: RT-ers en orthopedagogen, maatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en tutoren. Synchroon aan deze ontwikkeling was er tevens sprake van een fusiegolf.

Binnen grote scholengemeenschappen, waarin men elkaar vaak onvoldoende bij naam kent, is het een grote opgave het benodigde klimaat voor leerlingen, die zoveel extra aandacht vragen, te scheppen. Het is daarom bewonderenswaardig hoe vaak, door persoonlijke betrokkenheid van een mentor of docent, een probleem op tijd wordt onderkend en de geschikte oplossing voor een leerling op tijd wordt gevonden.

Op deze voor de mentor of docent vaak arbeidsintensieve en tijdrovende weg zijn wij er om de mentor of docent te ontlasten. We kunnen bijspringen met snelle, professionele hulp, die op de situatie of leerling toegesneden is. We kunnen de docent ondersteunen bij de begeleiding van de leerling, direct en praktisch.

Wanneer zou de samenwerking met de school van belang kunnen zijn?

 • Wanneer u als docent ziet dat uw (en tevens onze) leerling bepaalde stof niet beheerst en u verder moet met uw jaarplanning. In dat geval kunt u onze hulp inzetten voor uitleg en oefening. Ons planschrift is daarvoor een gemakkelijk en efficiënt correspondentiemiddel.
 • Wanneer u moeilijkheden ondervindt in de omgang met uw (en tevens onze) leerling. In dat geval kunt u in samenspraak met de ouders onze hulp inzetten voor de begeleiding van het gedrag van de leerling. Hierin kunnen ook een zorgcoördinator en/of ambulant begeleider, jaarlaagcoördinator of afdelingsleider worden betrokken.
 • Wanneer de ouders behoefte hebben aan een gezamenlijk optreden van de school en OSN. Dit kan gaan over de inhoud van leerstof, studievaardigheden, gedrag, faalangst, et cetera. Elke situatie is anders en elke andere hulpvraag die zich aandient, kan op zichzelf aanleiding geven tot het bekijken van zo’n nuttige en adequate samenwerking.
 • Hulp bij de informatiestroom. Een voorwaarde voor goede resultaten van onze studiebegeleiding is juiste en volledige informatie over de te verwerken stof. De leerling moet bereid zijn ons deze informatie te verstrekken. Sommige leerlingen zien hier echter een mogelijkheid om op sommige dagen onder huiswerk uit te komen. Andere leerlingen krijgen de informatie niet mee op het moment dat deze door de docent wordt gegeven. Wij hebben verschillende oplossingen voor dit probleem die niet arbeidsintensief of tijdrovend zijn, maar wel effect hebben.
 • Hulp bij leerlingen die dreigen uit de boot te vallen, ondanks dat de school alle mogelijkheden en middelen aanwendt om dit te voorkomen.
 • Gezamenlijk voeren van een slecht nieuwsgesprek en de begeleiding van het traject erna.

Wanneer zou de samenwerking met de school van belang kunnen zijn?

 • Wanneer u als docent ziet dat uw (en tevens onze) leerling bepaalde stof niet beheerst. In dat geval kunt u onze hulp inzetten voor uitleg en oefening.
 • Wanneer de ouders behoefte hebben aan een gezamenlijk optreden van de school en OSN. Dit kan gaan over de inhoud van leerstof, studievaardigheden, gedrag, faalangst, et cetera.
 • Hulp bij leerlingen die dreigen uit de boot te vallen, ondanks dat de school alle mogelijkheden en middelen aanwendt om dit te voorkomen
 • Gezamenlijk voeren van een slecht nieuwsgesprek en de begeleiding van het traject erna.
 • Wanneer u moeilijkheden ondervindt in de omgang met uw (en tevens onze) leerling.

Waar zitten wij in Nijmegen e.o.?

 • Locatie Molenveldlaan
  Molenveldlaan 59
  6523 RJ Nijmegen
 • Locatie Mondial College
  Leuvensbroek 3001
  6546 TD Nijmegen
 • Locatie Montessori College Nijmegen
  Kwakkenbergweg 27
  6523 MJ Nijmegen
 • Locatie Montessori College Groesbeek
  Spoorlaan 16
  6562 AM Groesbeek
 • Locatie Stedelijk Gymnasium Nijmegen
  Kronenburgersingel 269
  6511 AS Nijmegen
 • Locatie Citadel College (locatie Griftdijk)
  Griftdijk Noord 9a
  6663 AA Lent
 • Locatie Canisius College
  Berg en Dalseweg 207
  6522 BK Nijmegen

Partners

Logo van partner Studiebegeleiding Nijmegen  Logo van partner het Montessori College in Nijmegen  Logo van Hoge & Partners  Logo van partner Club Adventure  logo sgn 2  logo citadel college  Logo van partner het Mondial College in Nijmegen  Logo van partner HOMi  Logo van partner Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  Logo van partner het Canisius College in Nijmegen

Erkend leerbedrijf

Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen Het logo van Fontys Hogescholen Het logo van Calibris. Calibris is een erkend leerbedrijf. logo radboud