Aanpak

Aanpak:

De persoonlijke aandacht die OSN nastreeft uit zich in intensief contact met de leerlingen. Dit betekent dat er veel ruimte is om individueel met de leerling aan de slag te gaan. Hierdoor leren we de leerling goed kennen, zodat we de begeleiding aan kunnen passen op zijn of haar individuele behoeften. OSN biedt daarnaast begeleiding op meerdere gebieden, dus leerlingen kunnen terecht met verschillende hulpvragen. Samen met de leerling stellen we leerdoelen op die zich richten op de levensdomeinen waarin de leerling wil groeien. Dit kan uiteenlopen van plannen en organiseren, tot sociale vaardigheden of vakinhoudelijke hulp. 

Bij OSN werken we stapsgewijs naar een grotere mate van zelfstandigheid door de leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces te geven. Daarbij helpen we ze om inzicht te krijgen in de keuzes die ze maken en de daarbij horende consequenties, waardoor we het zelfbewustzijn vergroten. Dit hoeven leerlingen natuurlijk niet alleen te doen. Zo geloven we bij OSN in de kracht van samenwerken. We proberen een vertrouwensband te creëren en we werken met de leerlingen samen aan de opgestelde leerdoelen. Daarnaast houden we korte lijntjes met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen om een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren.

OSN focust zich voornamelijk op de positieve aspecten van de ontwikkeling van de leerling. Daarbij ontwikkelen we de groei mindset waarbij de leerling zich bewust wordt dat uitdagingen kansen bieden om te leren, in plaats van faalervaringen zijn. In het aansturen van de leerlingen proberen we zo veel mogelijk positieve aansporing te bieden waarbij de groei mindset steeds meer tot ontwikkeling komt.

Ten slotte vinden we het belangrijk dat de leerling een gezonde balans tussen in- en ontspanning ervaart. Zo houden we bij het maken van een planning eveneens rekening met buitenschoolse activiteiten. Door de planning ook op dit gebied zoveel mogelijk te concretiseren, krijgen leerlingen meer gedaan in minder tijd en wordt er meer rust ervaren wat de persoonlijke ontwikkeling ten goede komt. 

Waar zitten wij in Nijmegen e.o.?

  • Locatie Molenveldlaan
    Molenveldlaan 59
    6523 RJ Nijmegen
  • Locatie Mondial College
    Leuvensbroek 3001
    6546 TD Nijmegen
  • Locatie Montessori College Nijmegen
    Kwakkenbergweg 27
    6523 MJ Nijmegen
  • Locatie Montessori College Groesbeek
    Spoorlaan 16
    6562 AM Groesbeek
  • Locatie Stedelijk Gymnasium Nijmegen
    Kronenburgersingel 269
    6511 AS Nijmegen
  • Locatie Citadel College (locatie Griftdijk)
    Griftdijk Noord 9a
    6663 AA Lent
  • Locatie Canisius College
    Berg en Dalseweg 207
    6522 BK Nijmegen

Partners

Logo van partner Studiebegeleiding Nijmegen  Logo van partner het Montessori College in Nijmegen  Logo van Hoge & Partners  Logo van partner Club Adventure  logo sgn 2  logo citadel college  Logo van partner het Mondial College in Nijmegen  Logo van partner HOMi  Logo van partner Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  Logo van partner het Canisius College in Nijmegen

Erkend leerbedrijf

Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen Het logo van Fontys Hogescholen Het logo van Calibris. Calibris is een erkend leerbedrijf. logo radboud